మన రాష్ట్ర ప్రధమపౌరులు

1 సి.ఎం.త్రివేది 01-11-1953 నుండి 31-07-1957 వరకు
2 భీమసేన్ సచార్ 01-08-1957 నుండి 07-09-1962 వరకు
3 జనరల్. ఎస్.ఎం.శ్రీనగేష్ 08-09-1962 నుండి 03-05-1964 వరకు
4 పీ.ఏ.థాను పిల్లై 04-05-1964 నుండి 10-04-1968 వరకు
5 ఖాండూభాయి కసాంజీ దేశాయి 11-04-1968 నుండి 25-01-1975 వరకు
6 జస్టిస్ ఎస్.ఓబులరెడ్డి 25-01-1975 నుండి 09-01-1976 వరకు
7 మెహనలాల్ సుఖాడియా 10-01-1976 నుండి 15-06-1976 వరకు
8 ఆర్.డీ.భండారీ 16-06-1976 నుండి 16-02-1977 వరకు
9 జస్టిస్ బీ.జె.దివాన్ 17-02-1977 నుండి 04-05-1977 వరకు
10 శారద ముఖర్జీ 05-05-1977 నుండి 14-08-1978 వరకు
11 కె.సి.ఆబ్రహాం 15-08-1978 నుండి 14-08-1983 వరకు
12 రామ్ లాల్ 15-08-1983 నుండి 29-08-1984 వరకు
13 డా. శంకర్ దయాళ్ శర్మ 29-08-1984 నుండి 26-11-1985 వరకు
14 కుముద్ బెన్ జోషి 26-11-1985 నుండి 07-02-1990 వరకు
15 కృష్ణకాంత్ 07-02-1990 నుండి 21-08-1997 వరకు
16 జి.రామానుజం 22-08-1997 నుండి 23-11-1997 వరకు
17 డా. సి.రంగరాజన్ 24-11-1997 నుండి 02-01-2003 వరకు
18 సుర్జీత్‌ సింగ్‌ బర్నాలా 03-01-2003 నుండి 03-11-2004 వరకు
19 సుషీల్‌ కుమార్‌ షిండే 04-11-2004 నుండి 29-01-2006 వరకు
20 రామేశ్వర్ ఠాకూర్ 29-01-2006 నుండి 19-08-2007 వరకు
21 నారాయణదత్ తివారీ 19-08-2007 నుండి 26-12-2009 వరకు
22 ఈ.ఎస్.ఎల్.నరసింహన్ 28-12-2009 నుండి ప్రస్తుతం వరకు
తెలుగు నాడు
 

తెలుగునాడు

 

తెలుగునాడు విశేషాలు

 

తెలుగు నాడు చరిత్ర

 

మన రాష్ట్ర చిహ్నాలు

 

మన రాష్ట్ర ప్రధమపౌరులు

 

మన ముఖ్యమంత్రులు

 

రాష్ట్ర మంత్రివర్యులు

 

తెలుగునాడు ప్రత్యేకతలు

 

మన పార్టీలు

 

ముఖ్యమయిన ఫొన్ నంబర్స్

 

వాహన రిజిస్ట్రేషన్ సంఖ్యలు