పెసరట్టు

పెసరట్టు

కావలసిన వస్తువులు:
పెసలు (పొట్టు పెసర పప్పు) - అర కిలో.
చిన్న అల్లం ముక్క - 1.
ఉల్లి పాయలు - 4.
పచ్చిమిర్చి - 15 - 16.
ఉప్పు - తగినంత.
నూనె - తగినంత.

తయారు చేసే విధానం:

పెసలు లేక పొట్టు పెసర పప్పును 3 గంటలు నాన బెట్టలి, నానిన తరువాత వాటిని శుభ్రంగా కడగాలి. పచ్చిపెసల్ని లేక పొట్టు పెసర పప్పును నీళ్ళు చిలకరించుకుంటూ మెత్తగా పిండి రుబ్బుకోవాలి. రుబ్బేటప్పుడే ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. అలాగే ఉల్లి మిర్చి అల్లం ముక్కలు కోసి పిండిలోవేసి రుబ్బేసుకోవాలి. లేదంటే అల్లం ఉల్లి మిర్చి తురుముల్లా తరుక్కొని కాస్త జీలకర్ర కూడా కలిపి అట్లు మీద చల్లి అద్దుకోవచ్చు. సరే ఉప్పువేసి బాగా రుబ్బుకున్నాక పొయ్యి మీద పెనం పెట్టి ఓ పుల్లకి గుడ్డముక్క కట్టి పెనం మీద నూనె వేసి ఆ పుల్లతో పెనమంతా రాయాలి. పెనం మధ్యలో గరిటెడు పిండివేసి, పెనమంతా పాకించాలి. (పిండిలో కలిపి రుబ్బుకోకపోతే) అల్లం, మిర్చి, ఉల్లి ముక్కలు, జీలకర్ర అట్టు మీద చల్లి అట్ల పుల్లతో అట్టుకు అతుక్కునేలా అదుముకోవాలి. లేదా తడిచేత్తో కాస్త ముడిపిండి నందుకొని ముక్కల్ని అదిమితే రాలకుండా ఉంటాయి. పల్చగా వేసుకుంటే అట్టుని తిరగేయాల్సిన పనే ఉండదు.
టిఫిన్స్
 

చింతపండు పులిహార

 

పూరి

 

చపాతి

 

పెసరట్టు

 

ఇడ్లీ

 

మసాలా దొసె